Klim
Доцент кафедри хірургії, ендоскопії, оториноларингології, реконструктивно-відновлювальної хірургії та променевої діагностики Донецького національного медичного університету,
кандидат медичних наук
Кліманський Руслан Петрович

1981 року народження, закінчив Липнязьку середню загальноосвітню школу у 1998 році.
У 2001 році Кіровоградський медичний коледж ім. Є.Й.Мухіна.
У 2007 році педіатричний факультет Донецького державного медичного університету ім. М.Горького.
З 2007 по 2010 рік – лікар-інтерн Кіровоградської обласної дитячої лікарні, відділення дитячої хірургії.
З 2010 по 2011 рік працював лікарем хірургом-дитячим у дитячому хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні м. Кіровограда.
З 2011 по 2013 рік навчався у клінічній ординатурі на кафедрі дитячої хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ДонНМУ ім. М.Горького.
З 2013 по 2016 рік аспірант кафедри дитячої хірургії ДонНМУ ім. М.Горького.
З січня 2015 року – працював асистентом кафедри хірургії, дитячої хірургії та урології, а з 2016 року – кафедри хірургії та дитячої хірургії.
У лютому 2017 року захистив кандидатську дисертацію за фахом «дитяча хірургія».
З січня 2019 року – працює асистентом кафедри хірургії, ендоскопії та реконструктивно-відновлювальної хірургії.
З лютого 2019 року – працює доцентом кафедри хірургії, ендоскопії, оториноларингології, реконструктивно-відновлювальної хірургії та променевої діагностики Донецького національного медичного університету.
У 2016 році пройшов курси первинної спеціалізації з хірургії, а у 2017 році з ендоскопії.
Є автором 53 друкованих праць, серед яких 1 навчальний посібник та 4 патенти на корисну модель.